Desatero

Desatero, které se Vám spotřebitelům bude snažit pomoci

desatero - projekt
Toto desatero se Vám spotřebitelům snaží pomoci k lepšímu pochopení Vašich klimatizačních systémů, aby jste se o ně lépe starali a používali je co nejefektivněji. Pokud by bylo nutné vybudovat či nahradit klimatizační systém nemusíte hledat kvalifikovaného odborníka na klimatizace, jelikož společnost PETIC Klimatizace Mělník Vám bude nápomocna.

Co je klimatizace?

Prvky principu klimatizace se objevily již ve starověkých civilizacích. Např. bohatí Římané měli své domy jednou zdí spojené s akvaduktem, který je ochlazoval. Za otce principu klimatizace v moderním pojetí je považován britský vědec Michael Faraday, který v roce 1820 zjistil, že stlačené amonium (NH3) v kapalném stavu dokáže chladit, pokud je postupně vypouštěno. Za skutečného vynálezce klimatizace je považován americký inženýr Willis Carrier, který instaloval 17. července 1902 první klimatizační systém. Tato klimatizace byla instalována v americkém New Yorku v tiskárně Sackett-Wilhelm, která si jej objednala, jelikož měla velké problémy s usycháním barev a mačkáním papíru kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu. Carrierova klimatizace pracovala na principu vzduchu hnaného kolem trubek se studenou vodou. Tím docházelo ke srážení vodních par na těchto trubkách, čímž se ochlazoval okolní prostor.

 1. Jak klimatizace pracuje?

desatero - klima
Úkolem vaší domovní klimatizace, je přesunout teplo uvnitř vašeho domova ven, a tím vás a váš domov ochladit. Klimatizátory vyfukuje studený vzduch do vašeho domova výměnou za teplo z toho vzduchu. Vzduch se chladí vháněním přes sadu studených trubek zvaných spirály výparníku. Toto funguje stejně jako chlazení, které využívá lidský organismus, když se voda odpařuje z pokožky. Spirály výparníku jsou naplněný speciální kapalinou zvanou chladivo, které se mění z kapaliny na plyn jak absorbuje teplo ze vzduchu. Chladivo je čerpáno mimo dům do místností, kde přeměňuje teplo a mění se zpět do kapaliny. Tato vnější cívka se nazývá kondenzátor, protože chladivo kondenzuje z plynu zpět do kapaliny stejně jako vlhkost na chladném okně. Čerpadlo, nazvané kompresor, se používá pro pohyb chladiva mezi oběma cívkami a pro změnu tlaku chladiva tak, aby se veškeré chladivo odpařovalo nebo kondenzovalo v příslušných cívkách.
Energie, je potřebná pro napájení motoru, který pohání kompresor. Celý systém obvykle vydá asi třikrát více chladicí energie, než kterou používá kompresor. Tato zvláštní skutečnost nastane, protože výměna chladiva z kapalného na plynné a zpět umožňuje systému použít mnohem více energie, než kolik spotřebuje kompresor.

 • Co to „TUNA“ chlazení je?

desatero - led
Před vynálezem chladicí klimatizace, bylo chlazení prováděno uložením velkých bloků ledu. Když se chladicí stroje začali objevovat, hodnotila se kapacita ekvivalentním množstvím ledu rozpuštěného v jeden den, což je místo, kde termín „tuna“ přišel z dimenzování klimatizace.

tuna chlazení je nyní definována jako poskytování 12.000 BTU / hod chlazení. BTU je zkratka pro British Thermal Unit (je to jednotka, kterou již Britové nepoužívají) BTU je jednotka vytápění – nebo v tomto případě, chladící energie. Je však důležité, abychom byly v perspektivě, že výkon dnešní klimatizace je obvykle větší než jedna tuna. Malé domácí centrální klimatizace by byly na výkonu asi dvě tuny a velká asi pět tun.

 • Co když se něco zvrtne ?

desatero - klíčNa rozdíl od většiny pecí, klimatizace jsou složité mechanické a elektronické systémy, které jsou závislé na celé řadě podmínek aby mohli pracovat správně. Jsou dimenzovány pro splnění určitého „zatížení“ v domě. Jsou konstruované pro určité množství chladiva, známé jako „plnivo“. Jsou konstruované pro určité množství průtoku vzduchu přes cívky. Pokud se některá z těchto věcí změní, bude systém mít problémy.
Máte-li produkovat více tepla v interiéru a to buď z většího počtu lidí, nebo zařízení, nebo z důvodu změn v domě, klimatizace nemusí být schopna držet krok.
V případě, že náplň chladiva ze systému uniká ven, snižuje tak kapacitu systému. Budete jednoduše dostávat méně chlazení a systém nebude schopen držet krok, když zátěž bude vysoká.
Je-li proud vzduchu přes venkovní kondenzátorové cívky snížen, schopnost přeměny tepla z venku je snížena a opět kapacita systému může jít dolů, a to zejména při vysokých venkovních teplotách.
V klimatu, jako v České republice, mohou nastat stejné problémy, pokud jde o vnitřní výparníkové cívky, vyšší průtok vzduchu pomáhá, nižší průtok vzduchu poškozuje. Ve vlhkém podnebí, je situace složitější. Při velkém průtoku vzduchu, bude nižší odvlhčování, což vede k vysoké vnitřní vlhkosti. V případě, že průtok vzduchu příliš klesne, může výparník zmrznout. Tím se výkon zhoršuje a může dojít k poškození kompresoru, dokud selže, zbydou vám drahé opravy, vyúčtování a celou dobu bez chlazení!

 • Co ty filtry vlastně dělají ?

desatero - filtryTéměř každý klimatizační systém má filtr proti proudu výparníku. Tento může být ve vratné mřížce, nebo v zvláštních otvorech v potrubí a může být nejasně vyhlížející nebo jen skládaný papírový filtr. Filtr odstraňuje částice z proudu vzduchu k oběma částem systému, aby byl systém klimatizace čistý a odstranil částice ze vzduchu.
Jako filtr dělá svou práci, dostává do sebe a zachycuje více a více částic. Toto ve skutečnosti má za následek, že je postupem času méně účinnější, ucpává se a snižuje proudění vzduchu. Když se to stane, je čas vyměnit filtr. Jak dlouho bude trvat, než se to stane, závisí na tom, jak znečištěný je vzduch, a jak velký filtr.
Pokud nebudete měnit filtr, bude proudění vzduchu klesat, a systém nebude fungovat dobře. Nejen to, ale pokud je filtr příliš znečištěn, začne se stávat zdrojem znečištění ovzduší sám.
Když si vyjmete filtr úplně, budete řešit problém vysokého průtoku vzduchu, ale toto vítězství by mělo jen krátké trvání. Částice, které by filtr mohl zachytit se nyní dostanou do výparníku a nakonec způsobí jeho poruchu. Nový filtr je mnohem levnější.
Když se rozhodnete pro nákup nového filtru, společnost PETIC Klimatizace Mělník Vám doporučí získání takového filtru, který bude mít pro Váš systém nejlepší účinnost.

 • Údržba systému

desatero - servisBěžná údržba, jakou je výměna filtrů, mohou být řešeny prostřednictvím většiny uživatelů, ale jiná vyžadují profesionální služby. Je to dobrý nápad, odstranit nečistoty a překážky z cívek a odtoků na začátku každé chladící sezóny. V závislosti na systému a spotřebiteli, může údržba vyžadovat servisní zásah společnosti PETIC Klimatizace Mělník. V případě, že systém není schopen produkovat tolik chladného vzduchu jak je běžné, může to být i náznak svědčící o nutnosti výměny náplně chladiva nebo problémů proudění vzduchu. Tyto problémy mohou vyžadovat servis.

 

 

 

 

 

 • Potrubní záležitosti – netěsnost

desatero - potrubiDalším důvodem, který se může objevit je, že systém nebude produkovat dostatek studeného vzduchu, z důvodu netěsnosti potrubí. Netěsnost potrubí může vysávat 20 – 40% energie i z dobře pracující klimatizační jednotky, pokud jsou kanály průchozí i mimo chlazený prostor (to zahrnuje půdy, sklepy a garáže). Kanály s prouděním ven musí být dobře izolovány. Existují různé produkty speciálně určené pro izolaci potrubí, které mohou být nainstalovány starostlivým uživatelem či profesionálním dodavatelem jako je PETIC Klimatizace Mělník. Tyto izolační produkty by mohly být schopny získat další polovinu tuny kapacity chlazení klimatizace zdarma, samozřejmě za předpokladu že budou izolovány netěsnící spoje potrubí. V případě, že kanály jsou průchozí, mohou spotřebitelé potrubí prakticky utěsnit tmelem. V opačném případě budete potřebovat odborníka na izolaci potrubí.

 • Jak na zvýšení energetické účinnosti

desatero - usporaUtěsnění děravého potrubí může být nejlepší jediná věc, kterou můžete udělat pro zlepšení účinnosti, ale spousta odpovědí již zmíněných pomůže také: vyměnit špinavé filtry, udržet správnou náplň a proud vzduchu, vyčistit výměníky. Další věc, kterou musíte udělat, je, ujistit se že venkovní kondenzátorová jednotka není zakrytá, že její proud vzduchu není zablokovaný nebo že nehrozí skutečnost jejího ucpávání. Pokud vyměňujete klimatizaci, přemýšlejte o koupi vysoce účinného zařízení. Nejvíce obecně známé hodnocení účinnosti je Sezónní Hodnocení Energetické Účinnosti (SEER). SEER 13 znamená minimální účinnost, měli byste zvážit, zda neinvestovat do vyšší účinnosti která je mnohem efektivnější z hlediska nákladů. V závislosti na klimatu, možná budete chtít, zvážit další hodnoty účinnosti. Například v horkém, suchém podnebí byste se měli podívat na hodnocení energetické účinnosti (EER), který říká, jak dobře bude systém pracovat za podmínek provozu ve špičce. Pokud žijete v horkém a vlhkém podnebí je třeba zvážit, jak dobře může jednotka odvlhčovat.

 • Odlehčit zatížení

desatero - vypnoutMůžete si vytvořit prostor pro svoji klimatizaci aby fungovala lépe redukcí velikosti úlohy kterou má dělat. Můžete to udělat zlepšením budovy nebo snížením interně generované zátěže, kterou vaše klimatizace musí řešit.
Zlepšení fasády budovy zahrnuje věci jako zvýšení úrovně izolace nebo zastínění oken nebo snížení úniku vzduchu. Takové zlepšení sníží energie vynaložené na vytápění a chlazení, ale mohou vyžadovat značný čas nebo investice. Při stavebních úpravách příkladem nové střechy nebo nových plastových oken, je obvykle nákladově efektivní používat produkty s vysokou účinností. Nové kvalitní zastřešení, například, může ušetřit půl tuny chlazení a velké množství energie v průběhu roku.
Snížení vnitřních břemen nemůže být jednodušší. Vypněte nepotřebné elektrické spotřebiče, osvětlení a vybavení. Posunutí doby použití přístroje (jako pračky a sušičky) na chladnější období dne. Použijte místní odtahové ventilátory za účelem odvodu tepla a vlhkost z kuchyní a koupelen. Nákup produktů z programu Energy Star nebo podobné spotřebiče účinnosti pomáhají také.
V některých klimatech mohou být použity jiné techniky, aby se snížilo zatížení klimatizačního zařízení. V suchém podnebí může být docíleno značné ochlazování vzduchu odpařováním moderní verze toho, co se říkalo „výparníkové chladiče“. V podmínkách s velkými teplotními výkyvy, jako jsou horké, suché podnebí, se studenou nocí můžete snížit zatížení tím, že ve velkém množství nočního chladného venkovního vzduchu použijete takové systémy které lze spouštět přes noc ty lze nazvat „Noční chlazení“ „Ventilační chlazení“ nebo „obytné ekonomizéry“.

 • Ventilace

desatero - ventilaceV předchozích bodech jsme se zaměřili na chlazení, ale původní definice klimatizace, která obsahuje více než „Ideální klimatizaci“ by měla ohřívat, chladit, čistý, větrat, zvlhčovat a odvlhčovat v případě potřeby zajistit zdraví a pohodlí. Ve skutečnosti je druhým nejdůležitějším cílem původní definice, zajistit kvalitní větrání. Zda je nebo není celek takového zařízení, které nazýváme klimatizací, poskytuje ho, větrání je nutností.
Bez dostatečného větrání, vznikající nečistoty v interiéru a mohou vést k významným zdravotním a jiným problémům. PETIC Klimatizace Mělník doporučuje, aby byl zajištěn přinejmenším každé čtyři hodiny dostatek větrání pro výměnu vzduchu v domě, v závislosti na jeho konstrukci.
Starší domy mívají špatné netěsnící zdi a netěsnící vzduchové kanály a většinou se nejedná o dostatečné větrání prostřednictvím takovéhoto úniku. Takový únik a infiltrace nemusí být energeticky nejúčinnější přístup k větrání a možnosti úspor.
Většina nových domů a některé stávající domy jsou poměrně těsné, a proto vyžadují umělé větrání splňující minimální požadavky na větrání.

 • Není to horko, to je vlhkost

desatero - vlhkoRegulace vlhkosti byl problém, který původně podnítil potřebu klimatizace. Nedostatek regulace vlhkosti v horkých a vlhkých klimatech, zejména, může vést k růstu plísní a jiných problémů spojených s vlhkostí. Vysoká vnitřní vlhkost může vést ke zdravotním problémům a ruší Vaše pohodlí.
Moderní klimatizační jednotky odvlhčují, jak se ochladí, můžete sledovat vodu, která se odvádí pryč, ale odvlhčování souvisí s jejich hlavní pracovní náplní kontrolou teploty. Nemohou samy o sobě kontrolou jak teplotu, tak i vlhkost.
V horkém a vlhkém podnebí odvlhčování, které nastává, nemusí být vždy dostatečné, aby podmínky vnitřní vlhkosti byly přijatelné. PETIC Klimatizace Mělník doporučuje maximálně 60% relativní vlhkosti při 25.5ºC. K maximálnímu odvlhčování dochází nejen v horkých obdobích roku, kdy klimatizace běží často, ale i v mírných ročních obdobích kdy klimatizace běží velmi málo .
I když existují některé klimatizační systémy předních výrobců, které slibují nezávislé ovládání vlhkosti, mohou konvenční systémy mít potíže s dostatečnou kontrolou. Toto může způsobit problémy s komfortem v domě nebo plísní v určitých situacích. Některé současné high-end systémy mají rozšířené odvlhčování, když však stávající systém není schopen dostatečně odvlhčovat, může být nutné zakoupit samostatný odvlhčovač.

Zde jsou uvedeny rady, které spotřebitelé mohou udělat pro to, aby snížili nutnost odvlhčování:

 • Nenastavujte termostat na ventilátoru „spuštěno“. V této poloze ventilátor vyfukuje vzduch po celou dobu, zda je váš systém chlazení spuštěn či nikoli, a jedním z klíčových dopadů je, že mnoho vlhkosti kterou váš systém odebere ze vzduchu, bude vyfukováno do domu dříve, než může být odčerpána vlhkost .
 • Použití ventilátorů při činnostech produkující vlhkost. Vaření, koupání, praní a podobné činnosti produkující velké množství vlhkosti uvnitř domu. Pokud nemáte pomocí ventilátoru výfuk přímo ven. Stejně tak vyhnout se sušení prádla v interiéru s výjimkou sušičky prádla, která má odsávání přímo ven.
 • Neotvírejte okna nebo použijte větrací klimatizace, pokud je venku příliš vlhko.

 

desatero klimatizačních systémů společnosti PETIC Klimatizace Mělník zpracoval: Myrddin