Tepelné čerpadlo

Čerpadlo

 

Tepelné čerpadlo VZDUCH - VZDUCH

PRO TOPENÍ

tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo, je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii
okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na teplotu, při které již můžeme
vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat
TČ malý podíl el. energie pro pohon kompresoru, který spolu s delšími prvky zabezpečuje
správný chod tohoto zařízení.

Topný faktor nám tedy ukazuje kolikrát méně protopíme
energie oproti jiným zdrojům tepla. Například při tepelném výkonu 12kW nám klasický
elektrokotel za jednu hodinu spotřebuje 12kWh energie. Tepelné čerpadlo za stejnou
dobu spotřebuje pouze 3kWh.

Tento systém obsahuje tep. čerpadlo/vzduch-voda/v našich klimatických podmínkách plně
vyhovujících, řídící jednotku a výměník tepla.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch – jako zdroj vytápění nutno brát s rezervou, tyto systémy
jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně,
tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu.

Kompletní cena tohoto systému /včetně montáže/ je od 70.000 do 95.000 kč,dle složitosti a výkonu v daném objektu.

 

Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA

PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S PŘÍDAVNÝM ELEKTROKOTLEM

 

tepelná čerpadla vzduch vzduch

 

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 °C. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

Moderní tepelné čerpadlo disponuje elektronickým expanzním ventilem (EEV), např. systém vzduch voda AC Heating, PZP, NUKLEON, SAMSUNG, Master Therm, EKOVY NORDLine, Vaillant. Naopak použití frekvenčních měničů se ukazuje jako ekonomicky nevýhodné, protože se prodlužuje doba chodu kompresoru, který musí na snížený výkon pracovat déle a tím se zvyšuje jeho opotřebení. Velkou nevýhodou inverterových systémů je skutečnost, že při nízkých otáčkách kompresoru je nasáváno malé množství suchých par chladiva a tím i malé množství oleje, který je s chladivem smíchán. Kompresor není dostatečně mazán. K opotřebení a tudíž i ke snížení životnosti dochází mnohem dříve než u motorů bez této technologie. Dalším argumentem proti použití inverteru je jeho hlučnost. Standardní tepelné čerpadlo „fix-speed“ má minimální hlučnost, která se pohybuje okolo 40 dB, vesměs v kmitočtovém pásmu 50/100 Hz. Tento hluk neobsahuje škodlivé vysoké harmonické kmitočty. Naproti tomu inverter často vydává nepříjemné pískání, které se obtížněji eliminuje a může působit rušivě nejen pro lidi, ale také pro zvířata, která slyší vyšší kmitočty daleko lépe než člověk.

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

● Pracovní teplota okolního vzduchu v rozmezí -20°C až +43°C

● Teplota vratné vody vstupující do tepelného čerpadla nesmí za žádných okolností překročit 60°C.

Pro velmi chladné dny se připíná přídavný elektrokotel, případně další

tepelný zdroj.

 

zdroj: Wikipedie